BAMBINARIUM - MŠ ŘEVNICE

Doporučené odkazy:

Šablony pro MŠ
Facebook
Projekt "Světová škola"
Projekt "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"
Projekt "Celé česko čte dětem"
Projekt "Zelená škola"
Bionea zdravá výživa pro mateřské školy

ZÁPIS 2020/2021

Zápis na školní rok 2020/2021

Oficiální zápis probíhá v květnu daného školního roku na rok následující.

Dítě je možné zapsat i mimo uvedený termín, kdykoliv v průběhu školního roku.

K zápisu je nutné vyplnit a odevzdat následující formuláře a dokumenty:

1) přihláška na daný školní rok  

2) evidenční list s potvrzením od lékaře (potvrzení od lékaře je platné 1 rok)

3) GDPR - souhlas s používáním osobních údajů (požadujeme od matky i otce)

4) smlouva na daný školní rok

Při zápisu na každý nový školní rok je potřeba:

5) uhradit registrační poplatek na daný škoní rok, který činí 1.000,- Kč za každé dítě

6) uhradit kultruní příspěvek 1.200,- na 10 měsíců školního roku za jednu rodinu
    případně jeho odpovídající část dle měsíce, ve kterém dítě nastoupí (počítáno 120,- Kč na každý měsíc)


Všechny uvedené formuláře a dokumenty naleznete v menu Zápis/Dokumenty ke stažení.

| Tisk | Nahoru |