BAMBINARIUM - MŠ ŘEVNICE

Doporučené odkazy:

Šablony pro MŠ
Facebook
Projekt "Světová škola"
Projekt "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"
Projekt "Celé česko čte dětem"
Projekt "Zelená škola"
Bionea zdravá výživa pro mateřské školy

CENÍKY

______________________________________________________________

Na nový školní rok 2020/2021 pro Vás připravujeme

- nižší školné (nové ceny budou zpřístupněné na konci května 2020)

_________________________________________________________Platby na školní rok 2019/2020 prosím zasílejte na
č.ú:: 4182938339/0800 vedený u České spořitelny a.s.

Jako variabilní symbol stačí příjmení dítěte.
Školné a stravné zasílejte prosím společně v jedné platbě nejpozději do 25. dne předcházejícícho měsíce.


| Tisk | Nahoru |